Cần tập trung trí tuệ, sức trẻ triển khai thành công chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

Cập nhật ngày: 15/08/2018 09:17:23

Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 và Đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gồm 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.


Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan phát biểu chỉ đạo tại Đại hội X Công đoàn tỉnh

Đại hội cũng thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn, trong đó có chỉ tiêu nhiệm kỳ và chỉ tiêu hàng năm. Đối với chỉ tiêu nhiệm kỳ là phát triển 10.000 đoàn viên (ĐV); có 70% cán bộ công đoàn không chuyên trách được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn.

Đối với chỉ tiêu hàng năm, 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên làm việc ổn định thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS); 90% CĐCS khu vực nhà nước đạt tiêu chuẩn vững mạnh; 50% CĐCS khu vực ngoài nhà nước, nghiệp đoàn đạt vững mạnh; phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch chương trình “Mái ấm Công đoàn”  hàng năm; giới thiệu ít nhất 1.500 ĐV ưu tú cho Đảng; 100% CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, 70% CĐCS ngoài khu vực nhà nước thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; vận động 85% ĐV nữ đăng ký thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có 90% đạt danh hiệu trên tổng số đăng ký; phấn đấu thu tài chính công đoàn đạt chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao; 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra tài chính công đoàn cùng cấp.

Còn đối với chỉ tiêu tổ chức Công đoàn tham gia chỉ đạo, thực hiện cũng có chỉ tiêu nhiệm kỳ và hàng năm. Đối với chỉ tiêu nhiệm kỳ, phấn đấu 40% trở lên số ĐV và người lao động (NLĐ) nơi có tổ chức công đoàn được tuyên truyền, vận động tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Chỉ tiêu hàng năm: 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; 70% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định số 60/NĐ-CP và ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó ít nhất 70% bản thỏa ước lao động tập thể nội dung có lợi hơn cho NLĐ. Vận động 100% cơ quan, đơn vị khu vực nhà nước, 70% đơn vị khu vực ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn đăng ký thi đua. Có trên 80% số ĐV, NLĐ được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn.

Ông Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị, để đưa nghị quyết đến với ĐV và NLĐ, các cấp công đoàn cần thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV và NLĐ; đẩy mạnh việc thương lượng, ký kết các thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp với nhiều điều khoản có lợi hơn quy định của pháp luật; tập trung xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp; tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chủ động tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ; đẩy mạnh công tác phát triển ĐV, thành lập CĐCS, nhất là trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan mong rằng, các cấp công đoàn cần tập trung trí tuệ, sức trẻ triển khai thành công chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, trong đó phải thường xuyên tự làm mới mình, phải nắm bắt tốt nhu cầu của cuộc sống để thay đổi, thích nghi và hòa mình vào xu thế vận động, khắc phục sự cứng nhắc, biểu hiện hành chính hóa, công chức hóa, quan chức hóa trong các hoạt động.

Mỗi cán bộ công đoàn phải biết tự hào về công việc của mình. Vì nếu không biết tự hào sẽ không đủ năng lượng đổi mới và sáng tạo. Trình độ của một bộ phận công ĐV và NLĐ đã được nâng cao sẽ không chấp nhận những cách làm xơ cứng, phải tận dụng sức mạnh của công nghệ thông tin để đến với ĐV và NLĐ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước và quê hương Đồng Tháp Sen hồng.

LƯU HÙNG

Gửi bình luận của bạn