Điều động, bổ nhiệm Chủ tịch huyện Lai Vung giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Cập nhật ngày: 13/12/2018 12:28:18

ĐTO - Sáng 13/12, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Hồ Thanh Phương - Chủ tịch UBND huyện Lai Vung giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) từ ngày 13/12/2018; trao quyết định giao ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND huyện Lai Vung giữ quyền Chủ tịch UBND huyện Lai Vung kể từ ngày 13/12/2018.

Ông Nguyễn Văn Dương chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao quyết định giao ông Nguyễn Văn Phú - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách điều hành hoạt động Văn phòng UBND tỉnh từ ngày 12/12/2018 cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch Nguyễn Văn Dương cũng trao quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở TN&MT và thôi tham gia công tác đối với ông Nguyễn Trung Ngay kể từ ngày 13/12/2018 để chờ xem xét, giải quyết chế độ chính sách thôi việc theo quy định.

Phú Thuận

Gửi bình luận của bạn