Hội thi ứng dụng phần mềm eOffice

Cập nhật ngày: 13/08/2018 06:09:10

ĐTO - Hội thi do Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin TP.Cao Lãnh tổ chức tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Có 30 đội tham gia (90 thí sinh), mỗi đội 3 người, là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, xã, phường của thành phố.


Thí sinh tham gia hội thi

Các đội sử dụng phần mềm eOffice để gửi và nhận văn bản như: xử lý văn bản đến, văn thư nhận và vào sổ, trình cho lãnh đạo, lãnh đạo chuyển văn bản đến cho công chức chuyên môn xử lý; công chức chuyên môn soạn thảo văn bản đi trình lãnh đạo xem, ký phát hành,...

Hội thi nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm eOffice trong cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố, góp phần giải quyết công việc một cách nhanh chóng và tiện ích.

M.X

Gửi bình luận của bạn