• Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
  • 02/01/2019
  • ĐTO - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đến nay, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn của huyện Lấp Vò cơ bản đáp ứng yêu cầu 1 máy vi tính kết nối mạng/1 cán bộ, công chức (CB,CC), viên chức; trên 91,2% CB,CC thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử trong công việc; 100% CB,CC biết sử dụng máy vi tính trong công việc.
Xem tin đã đăng theo ngày: