Số: 143 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 14 tháng 11 năm 2017

Thông báo Bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 15/11/2017 15:49:09

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá tài sản

* Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Phú Long năm 2018, xã Phú Long, huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Giá khởi điểm: 378.000.000đ

Thời gian khảo sát hồ sơ, xem hàng, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 15/11/2017 đến 15 giờ ngày 23/11/2017 (Tiền đặt trước 75.000.000đ/hồ sơ).

Thời gian nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước  Vào các ngày 21, 22 và đến 15 giờ ngày 23/11/2017 tại UBND xã Phú Long.

Thời gian đấu giá: Dự kiến 08 giờ ngày 27/11/2017.

Người tham gia đấu giá. Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 6250 230, 0277 3854 517 hoặc Ủy ban nhân dân xã Phú Long Điện thoại: 0277 2475 007.

Gửi bình luận của bạn