Số: 141/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Thông báo Bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 15/11/2017 15:49:32

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá Quyền khai thác dịch vụ thu phí Chợ Lai Vung từ năm 2018-2022. Giá khởi điểm: 1.000.000.000đ/năm.

 * Người tham gia đấu giá phải có các điều kiện sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận kinh doanh hợp tác xã (có công chứng)

- Hồ sơ giới thiệu và cam kết năng lực tài chính. Doanh nghiệp hoặc Hợp Tác xã phải thành lập ban Quản lý chợ.

- Xác nhận nộp thuế hoặc hợp đồng khai thác chợ của năm gần nhất để chứng minh kinh nghiệm quản lý, khai thác chợ ít nhất 01 năm (có công chứng)

- Tiền đặt trước: 1.000.000.000đ/hồ sơ

- Tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng 05 năm là: 500.000.000đ (Số tiền này trừ vào năm cuối hợp đồng)

-  Tiền hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ

Thời gian khảo sát hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 15/11/2017 đến 16 giờ ngày 04/12/2017

Thời gian nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Các ngày 30/11, 01/12 và đến 16 giờ ngày 04/12/2017

Thời gian đấu giá: 08 giờ ngày 06/12/2017 Tại Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Lai Vung

Người tham gia đấu giá. Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 6250 230; 0277 3854 517 hoặc Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Lai Vung, Điện thoại: 0277 3651 643  

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn