ĐỒNG THÁP

Triển khai áp dụng phần mềm hỗ trợ xác định chỉ số cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 29/11/2017 06:22:21

ĐTO - Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng phần mềm hỗ trợ xác định chỉ số CCHC đối với các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhằm giúp UBND tỉnh xác định chỉ số CCHC một cách tổng thể đối với các cơ quan, địa phương.

Việc xây dựng phần mềm còn tạo ra kênh giúp Sở Nội vụ tiếp nhận số liệu chỉ số CCHC do các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh gửi về, góp phần tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí và công sức, giảm sai sót trong việc tiếp nhận, nhập liệu và tổng hợp số liệu tự đánh giá, tài liệu kiểm chứng do các cơ quan, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh gửi đến.

Ngoài ra, phần mềm còn tạo ra kênh làm việc cộng tác giữa các đơn vị tham gia vào quy trình đánh giá chỉ số CCHC hằng năm để cho ra kết quả đánh giá cuối cùng như cơ quan điều tra - khảo sát, cơ quan thẩm định.

Dữ liệu đánh giá chỉ số CCHC được lưu trữ trên phần mềm là cơ sở khách quan, khoa học, tin cậy, cung cấp thông tin cho việc ra quyết định, điều hành hướng về mục tiêu nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh.

Phần mềm phục vụ tất cả các nghiệp vụ trong quy trình đánh giá chỉ số CCHC như: đơn vị tự đánh giá và kèm file tài liệu kiểm chứng trực tuyến trên phần mềm giúp giảm văn bản, giấy tờ, hỗ trợ việc thực hiện đánh giá ngay sau khi hoàn thành tiêu chí đề ra; cơ quan điều tra, khảo sát nhập kết quả điều tra khảo sát kết xuất điểm số của từng tiêu chí điều tra xã hội học; tài khoản thẩm định giúp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh dễ dàng xem xét, đánh giá kết quả của các cơ quan, địa phương; tài khoản quản lý chung (phê duyệt kết quả đánh giá và thẩm định).

Khi quy trình đánh giá của một đơn vị hoàn tất, phần mềm hỗ trợ việc xuất kết quả đánh giá chỉ số CCHC hằng năm một cách tự động. Việc tổng hợp, kết xuất các mẫu thống kê, báo cáo, trích xuất số liệu theo nhiều mục đích và góc độ khai thác khác nhau từ dữ liệu đánh giá được lưu trữ hằng năm của cơ quan quản lý cũng được thực hiện tự động một cách nhanh chóng với độ chính xác cao.

M.T

Gửi bình luận của bạn