208 cơ sở giáo dục đã được kiểm định

Cập nhật ngày: 30/11/2017 09:40:16

ĐTO - Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến ngày 30/6/2017 đã có 208 cơ sở giáo dục đại học (ĐH) được thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2017. Cá biệt, có 2 cơ sở giáo dục ĐH không hợp tác để thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng.

4 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục bao gồm: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường ĐH, cao đẳng Việt Nam; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Đà Nẵng và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh đã tiến hành công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng chính (diện tích đất, sàn xây dựng; thư viện, trung tâm học liệu; quy mô sinh viên, đội ngũ giảng viên cơ hữu) đối với các cơ sở giáo dục ĐH trong cả nước.

Kết quả có 208 cơ sở giáo dục ĐH được thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2017, 24 cơ sở giáo dục ĐH khác do đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trước ngày 15/4/2017 nên được miễn thẩm định.

Cá biệt, có hai cơ sở giáo dục ĐH là Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường ĐH Tôn Đức Thắng không hợp tác để các Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện việc thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng.

Được biết, kết quả thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng các cơ sở giáo dục ĐH sẽ là cơ sở dữ liệu quan trọng nhằm cung cấp thông tin cho các chủ thể liên quan như người học, nhà trường và cơ quan quản lý tham khảo.

PV

Gửi bình luận của bạn