Số: 156/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 30 tháng 11 năm 2017

Thông báo Bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 04/12/2017 10:55:13

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá tài sản

I. Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng chợ Phú Hựu năm 2018, tại xã Phú Hựu, huyện Châu Thành. Giá khởi điểm: 57.543.000đ

II. Xã Tân Bình, huyện Châu Thành.

1. Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng chợ Tân Bình năm 2018. Giá khởi điểm: 97.985.000đ

2.Quyền khai thác dịch vụ thu phí trông giữ xe, bãi xe tại chợ Tân Bình năm 2018. Giá khởi điểm: 23.145..000đ

III. Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng chợ Mương Lớn năm 2018, tại xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự. Giá khởi điểm:173.000.000đ

Thời gian khảo sát hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/12/2017 đến 16 giờ ngày 13/12/2017.

Thời gian nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Các ngày 13, 14 và đến 16 giờ ngày 13/12/2017

- Xã Phú Hựu, Tiền đặt trước: 10.000.000đ/hồ sơ; Tiền hồ sơ: 150.000đ/hồ sơ

- Xã An Bình A, Tiền đặt trước: 30.000.000đ/hồ sơ; Tiền hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ

- Xã Tân Bình, Tiền đặt trước: 15% Giá khởi điểm; Tiền hồ sơ: 100.000đ-150.0000/hồ sơ

Thời gian đấu giá:

Dự kiến   - 08 giờ ngày 15/12/2017 Tại UBND xã Phú Hựu.

                 - 14 giờ ngày 15/12/2017 Tại UBND xã Tân Bình.

                 - 08 giờ ngày 15/12/2017 Tại UBND xã An Bình A.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 6250 230; 0277 3854 517 hoặc Ủy ban nhân dân xã Phú Hựu; Điện thoại: 0277 3842 382, Ủy ban nhân dân xã Tân Bình. Điện thoại: 0277 3626 124 và Ủy ban nhân dân xã An Bình A. Điện thoại: 0277 3383 038

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn