Số: 155 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 28 tháng 11 năm 2017

Thông báo Bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 01/12/2017 06:44:41

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá quyền khai thác dịch vụ sử dụng Đò, chợ của xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp năm 2018 như sau:

* Quyền khai thác dịch vụ sử dụng Bến đò Thống nhất – Bình Phú. Giá khởi điểm: 230.000.000đ.

* Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng Chợ Bình Phú. Giá khởi điểm:  50.000.000đ.

Thời gian khảo sát hồ sơ, xem hàng, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 01/12/2017 đến 16 giờ ngày 12/12/2017.

Thời gian nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước  Vào các ngày 08, 11 và đến 16 giờ ngày 12/12/2017 tại UBND xã Bình Phú.

- Bến đò: Tiền đặt trước: 46.000.000đ/hồ sơ; tiền mua hồ sơ 200.000/hồ sơ

- Chợ: tiền đặt trước: 10.000.000đ/hồ sơ; tiền mua hồ sơ 100.000đ/hồ sơ.

Thời gian đấu giá: Dự kiến 08 giờ ngày 14/12/2017 tại UBND xã Bình Phú.

Người tham gia đấu giá, muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 6250 230, 0277 3854 517 hoặc Ủy ban nhân dân xã Bình Phú, Điện thoại: 0277 3830028.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn