Từng bước đưa lịch sử truyền thống cách mạng vào giảng dạy trong trường phổ thông

Cập nhật ngày: 05/12/2017 08:18:26

ĐTO - Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, thời gian qua, Ban Tuyên giáo (BTG) đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thanh Bình, UBND huyện hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện để tổ chức biên soạn các công trình lịch sử trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện Thanh Bình đã xuất bản được 22 công trình đảm bảo chất lượng về nội dung lẫn hình thức, còn 5 công trình đang thực hiện, trong đó có 2 công trình chuẩn bị nghiệm thu xuất bản. Nội dung các công trình lịch sử bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, có giá trị phục vụ cho đường lối, nhiệm vụ chính trị hiện nay của địa phương, từ đó rút ra những bài học cần thiết, phát huy truyền thống quý báu của Đảng.


Đưa lịch sử truyền thống cách mạng địa phương vào giảng dạy trong trường Tiểu học trên địa bàn huyện Lấp Vò

Quá trình tổ chức nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử thực hiện đúng quy trình, có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan. Ngoài ra, BTG Huyện ủy thường xuyên đôn đốc các đối tác biên soạn công trình để đảm bảo tiến độ thực hiện. Sau khi các công trình được xuất bản, BTG Huyện ủy đã hướng dẫn tổ chức phổ biến và tuyên truyền rộng rãi đến từng địa phương và quần chúng nhân dân với nhiều hình thức phong phú. Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, giảng dạy lịch sử ngắn gọn, dễ nhớ như: tờ bướm Dinh Ông - Đốc Vàng, tờ bướm Vụ thảm sát Bình Thành, giáo trình giảng dạy lịch sử địa phương.

Tương tự, BTG tham mưu BTV Huyện ủy Lấp Vò xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo quán triệt, triển khai đến các chi, đảng ủy cơ sở, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. BTG Huyện ủy chủ động liên hệ tìm đối tác biên tập, sưu tầm tư liệu; tham mưu BTV Huyện ủy thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài lịch sử địa phương; hướng dẫn Đảng ủy xã, thị trấn thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, phân công đồng chí Trưởng BTG Đảng ủy trực tiếp theo dõi công tác biên soạn lịch sử truyền thống cách mạng của đơn vị, địa phương.

Đến nay, huyện Lấp Vò đã in ấn, xuất bản 7 công trình lịch sử cách mạng cấp huyện; 14 công trình lịch sử cách mạng truyền thống cấp xã với tổng kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng. BTG Huyện ủy tiếp tục tham mưu công tác sưu tầm tư liệu viết tiếp Lịch sử truyền thống Đảng bộ huyện Lấp Vò giai đoạn 1975-2010, đôn đốc biên soạn Lịch sử lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 1945-2015 và hoàn thành Kỷ yếu Hội đồng nhân dân và UBND huyện giai đoạn 1989-2016, đồng thời chuẩn bị biên tập Kỷ yếu tập thể, cá nhân và Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đặc biệt, năm 2010, BTV Huyện ủy Lấp Vò biên soạn tài liệu giảng dạy Lịch sử truyền thống Đảng bộ huyện và đưa vào thí điểm khối lớp 10 và khối lớp 6 của các trường trung học trong huyện. Năm 2016, huyện Lấp Vò chọn xã Bình Thạnh Trung làm điểm đưa lịch sử truyền thống cách mạng xã vào giảng dạy trong trường Tiểu học và đang nhân rộng thực hiện ở các trường còn lại trên địa bàn huyện vào năm học 2017-2018.

Với những kết quả trên, UBND tỉnh vừa tặng Bằng khen cho BTG Huyện ủy Lấp Vò và BTG Huyện ủy Thanh Bình vì có thành tích xuất sắc trong công tác biên soạn, tuyên truyền, phổ biến lịch sử truyền thống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương giai đoạn 2002 - 2017.

NGỌC TÂM

Gửi bình luận của bạn