HUYỆN LAI VUNG

Công tác Mặt trận đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Cập nhật ngày: 07/12/2017 07:02:19

ĐTO - Năm 2017, công tác Mặt trận các cấp của huyện Lai Vung đạt nhiều kết quả nổi bật, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh. Qua đó, thể hiện rõ vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tạo niềm tin vững chắc trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.


Bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho người nghèo ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung

Để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam (MTTQVN) huyện Lai Vung tập trung đổi mới công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. MTTQ các cấp tăng cường phối hợp với chính quyền và các đơn vị trên địa bàn tổ chức hàng ngàn buổi tuyên truyền thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tham dự. Từ đó, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về việc thực hiện các phong trào, hoạt động trên địa bàn, tạo điều kiện để người dân tích cực tham gia đóng góp sức mình vào xây dựng kinh tế - xã hội địa phương.

Cụ thể, trong năm 2017, MTTQVN huyện Lai Vung phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung vận động nhiều nguồn lực trong và ngoài địa phương đóng góp tài lực, vật lực để xây dựng 47 cây cầu bê tông cùng hàng chục km đường nông thôn với tổng kinh phí vận động hơn 25,7 tỷ đồng. Những công trình trên hoàn thành còn nhờ sự đồng thuận cao của người dân trên địa bàn với hơn 23.900 ngày công lao động đóng góp.

Song song đó, các hoạt động thực hiện Ngày “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được triển khai tích cực ở khắp các địa phương của huyện. MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp phối hợp vận động trên 10,7 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng và bàn giao hơn 80 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà “Nghĩa tình đồng đội”..., cấp phát hàng chục ngàn suất quà cho học sinh và hộ nghèo trên địa bàn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện Lai Vung từ 7,05% xuống còn 5,37%.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Thanh Trận - Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQVN tỉnh, năm 2017, MTTQ huyện Lai Vung là một trong những đơn vị tiêu biểu trên toàn tỉnh thực hiện đạt nhiều kết quả trong công tác an sinh xã hội và góp phần thiết thực vào công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương, phát huy tốt vai trò khối đại đoàn kết toàn dân.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện đã và đang từng bước cụ thể hóa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, hướng trọng tâm cuộc vận động vào việc thực hiện các mục tiêu về xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng NTM lồng ghép với vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Việc triển khai nhiều giải pháp sát thực tế, phù hợp với nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân giúp cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả bền vững. Theo kết quả phúc tra các tiêu chí về văn hóa năm 2017, toàn huyện có 94,3% hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 66 ấp đạt ấp văn hóa NTM và 5/5 khóm đạt khóm văn hóa đô thị văn minh. 

Nhằm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở các địa phương, MTTQVN huyện Lai Vung tham gia vận động lắp đặt 55 camera ở một số tuyến, điểm dân cư trên địa bàn huyện với tổng kinh phí trên 380 triệu đồng. Phối hợp với Công an địa phương thành lập các Câu lạc bộ “Người hoàn lương”, hướng dẫn các thành viên trong Câu lạc bộ vay vốn bước đầu làm ăn hiệu quả, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, các hoạt động định kỳ, phong trào thi đua, các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo... đều được MTTQVN huyện và các tổ chức thành viên quan tâm duy trì thực hiện tốt.

Từ những hiệu quả đạt được trong công tác Mặt trận góp phần thiết thực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng sự gắn kết mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện Lai Vung, năm 2018, MTTQ các cấp tiếp tục chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, huyện. Đồng thời phát huy dân chủ, tinh thần sáng tạo và tự quản của người dân trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

NGÂN NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn