Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ sáu:

Đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018 từ 6,5 - 7%

Cập nhật ngày: 07/12/2017 15:40:50

ĐTO - Trong 2 ngày 6 - 7/12/2017, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ sáu.


Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: PHÚ THUẬN

Trong năm 2017 tỉnh đã thực hiện hoàn thành 13/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,04%, GRDP/người ước đạt 37,47 triệu đồng và tổng giá trị GRDP ước đạt trên 47.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 835 triệu USD, tăng 8,44% so với năm 2016.

Kinh tế nông nghiệp tiếp tục phát triển, việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đạt kết quả tích cực, người dân ở các địa phương đã dần phát huy được vai trò chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đã thu hút 33 dự án đầu tư mới, với tổng số vốn đăng ký trên 3.500 tỷ đồng; có 390 doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký gần 2.200 tỷ đồng.

Hoạt động du lịch có bước khởi sắc, đã thu hút được trên 3,3 triệu lượt du khách, doanh thu ước đạt 650 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 96% dự toán năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại - tố cáo của công dân và cải cách hành chính cũng được quan tâm thực hiện tốt.

Năm 2018, tỉnh đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6,5 - 7%, GRDP/người đạt trên 41 triệu đồng. Có 3 chương trình trọng tâm được tập trung chỉ đạo gồm: tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh chương trình khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi sự lập nghiệp trong nhân dân và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển du lịch gắn với sản phẩm đặc trưng và tạo dựng hình ảnh địa phương.

Trong ngày thứ hai của kỳ họp, lãnh đạo các Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã trả lời câu hỏi chất vấn về những vấn đề đang được cử tri quan tâm trên các lĩnh vực do mình phụ trách quản lý. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương phát biểu làm rõ thêm các vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm.

Các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua 29 Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Trong đó, có một số nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận TP.Sa Đéc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh;...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, bám sát yêu cầu thực tiễn, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra; ra sức tuyên truyền, vận động nhân dân cùng nhau chung sức, chung lòng nỗ lực, phấn đấu trong lao động, sản xuất để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển năm 2018 và những năm tiếp theo.

Phú Thuận

Gửi bình luận của bạn