Số: 158 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 04 tháng 12 năm 2017

Thông báo Bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 06/12/2017 17:45:43

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá tài sản Quyền khai thác dịch vụ sử dụng Đò, Chợ xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng.

* Quyền khai thác dịch vụ sử dụng đò, Chợ năm 2018.

Đò Mương Nam Quang, Giá khởi điểm: 60.000.000đ/ năm.

-  Chợ Tân Thành A, Giá khởi điểm: 50.000.000đ/năm.

Thời gian khảo sát hồ sơ, xem hàng, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/12/2017 đến 16 giờ ngày 15/12/2017.

Thời gian nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước  Vào các ngày 13, 14 và đến 16 giờ ngày 15/12/2017 tại UBND xã Tân Thành A.

+ Tiền mua hồ sơ, Đò: 150.000đ/hồ sơ;  Chợ: 100.000đ/hồ sơ.

+ Tiền đặt trước, Đò: 12.000.000đ/hồ sơ; Chợ: 10.000.000đ/hồ sơ.

Thời gian đấu giá: Dự kiến 08 giờ ngày 18/12/2017 tại UBND xã Tân Thành A.

Người tham gia đấu giá, muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 6250 230, 0277 3854 517 hoặc Ủy ban nhân dân xã Tân Thành A, Điện thoại: 0277 3522021.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn