Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ sáu: Đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018 từ 6,5 - 7%

Cập nhật ngày: 07/12/2017 20:26:19
Trong năm 2017 tỉnh đã thực hiện hoàn thành 13/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,04%, GRDP/người ước đạt 37,47 triệu đồng và tổng giá trị GRDP ước đạt trên 47.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 835 triệu USD, tăng 8,44% so với năm 2016.
Gửi bình luận của bạn