Số: 179/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 18 tháng 12 năm 2017

Thông báo Bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 18/12/2017 10:22:43

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá quyền khai thác dịch vụ sử dụng Đò xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, năm 2018 như sau:

* Quyền khai thác dịch vụ sử dụng Bến đò Thống nhất – Bình Phú. Giá khởi điểm: 230.000.000đ.

Thời gian khảo sát hồ sơ, xem hàng, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/12/2017 đến 16 giờ ngày 20/12/2017.

Thời gian nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước  Vào các ngày 19 và đến 16 giờ ngày 20/12/2017 tại UBND xã Bình Phú.

- Bến đò: Tiền đặt trước: 46.000.000đ/hồ sơ; tiền mua hồ sơ 200.000/hồ sơ

Thời gian đấu giá: Dự kiến 08 giờ ngày 21/12/2017 tại UBND xã Bình Phú.

Người tham gia đấu giá, muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 6250 230, 0277 3854 517 hoặc Ủy ban nhân dân xã Bình Phú, Điện thoại: 0277 3830028.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn