Số: 184/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 19 tháng 12 năm 2017

Thông báo Bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 22/12/2017 09:14:08

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá cho thuê các dịch vụ tại Khu di tích Xẻo Quít, thời hạn thuê là 01 năm.

- Khu mua sắm (02 quầy). Giá khởi điểm: 120.000.000đ.

- Bãi giữ xe ô tô và mô tô (01 bãi). Giá khởi điểm: 80.000.000đ.

- Khu giải khát (01 khu). Giá khởi điểm: 200.000.000đ.

* Điều kiện tham gia đấu giá: Theo Quy định số: 14/QĐ-TTPTDL ngày 19/12/2017 của Trung tâm Phát triển Du lịch tỉnh Đồng Tháp.

- Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/12/2017 đến 15 giờ ngày 28/12/2017 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm và nộp vào tài khoản tạm giữ số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi  nhánh Đồng Tháp, liên tục trong 03 ngày làm việc (ngày 26, 27 và đến 15 giờ ngày 28/12/2017).

Xem tài sản: Ngày 26, 27/12/2017.

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 29/12/2017 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Người tham gia đấu giá muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại:  0277  6250230 ;  0277  3854517

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn