Số: 186/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 25 tháng 12 năm 2017

Thông báo Bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 28/12/2017 07:43:49

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá tài sản giao dịch đảm bảo của Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – CN Đồng Tháp như sau:

* QSDĐ thuê thời hạn sử dụng đến tháng 6/2054 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Q.V.D Đồng Tháp tại KCN Sa Đéc, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp: Thửa 442, tờ bản đồ số 32, diện tích 17.442,6m2(SX-KD) + Thửa 134, tờ bản đồ số 35, diện tích 23.309,8m2(SX-KD). {Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế và chi phí theo quy định pháp luật (nếu có)}. Giá khởi điểm: 14.000.000.000đ.

- Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/12/2017 đến 15 giờ ngày 03/01/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Tiền đặt trước 10% theo giá khởi điểm và nộp vào tài khoản tạm giữ số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đồng Tháp, liên tục trong 03 ngày làm việc (ngày 29/12/2017, 02/01 và đến 15 giờ ngày 03/01/2018).

Xem tài sản: Ngày 29/12/2017; 02/01/2018.

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 05/01/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.                                                    

Người tham gia đấu giá muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại:  0277  6250230 ;  0277  3854517

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn