Số: 188 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Thông báo Bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 30/12/2017 09:51:00

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá.

* Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng năm 2018 tại xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp.

- Chợ Tân Phú Trung; Giá khởi điểm: 116.400.000đ

- Chợ Bình Tiên; Giá khởi điểm: 104.800.000đ

Thời gian khảo sát hồ sơ, xem hàng, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/12/2017 đến 15 giờ ngày 10/01/2018.

Thời gian nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước  Vào các ngày 08, 09 và đến 15 giờ ngày 10/01/2018 tại UBND xã Tân Phú Trung.

+ Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ

+ Tiền đặt trước: 20% Giá khởi điểm

Thời gian đấu giá: 14 giờ ngày 12/01/2018 tại UBND xã Tân Phú Trung.

Người tham gia đấu giá. Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 6250 230, 0277 3854 517 hoặc Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Trung, Điện thoại: 0277 3629 313

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn