Số: 189 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 28 tháng 12 năm 2017

Thông báo Bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 30/12/2017 09:51:30

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá Quyền khai thác dịch vụ sử dụng đò: Bến đò Cái Tàu Hạ - An Nhơn năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp,  Giá khởi điểm:1.311.300.000đ.

Điều kiện tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ điều kiện và khả năng khai thác dịch vụ sử dụng đò theo quy định đều được tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải có đủ từ 02 phương tiện vận chuyển trở lên. Trong đó, 01 phương tiện chở được xe ô tô khách dưới 16 chổ ngồi; ô tô tải có tải trọng kể cả hàng hóa tối đa 2,5 tấn. Người điều khiển phương tiện phải có bằng thuyền trưởng theo quy định của pháp luật.

Thời gian khai thác dịch vụ sử dụng đò từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/01/2018.

Thời gian khảo sát hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/12/2017 đến 15 giờ ngày 10/01/2018 (Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm).

Thời gian nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước  Vào các ngày 08, 09 và đến 15 giờ ngày 10/01/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian đấu giá: Dự kiến 08 giờ ngày 11/01/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Người tham gia đấu giá. Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 6250 230, 0277 3854 517 hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành, Đồng Tháp, Điện thoại:  0277 3840 070.

Gửi bình luận của bạn