Chấm dứt phân công giáo viên chuyên trách phổ cập giáo dục

Cập nhật ngày: 31/12/2017 11:37:14

ĐTO - UBND tỉnh vừa thống nhất việc chấm dứt phân công giáo viên chuyên trách phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, THCS, THPT bắt đầu từ năm học 2018 - 2019.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp UBND các huyện, thị, thành chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập tại các địa phương thực hiện nghiêm việc chấm dứt phân công giáo viên chuyên trách phổ cập; tổ chức sắp xếp, bồi dưỡng nghiệp vụ cho số giáo viên chuyên trách để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời, có giải pháp phù hợp để duy trì công tác phổ cập giáo dục tại địa phương đạt hiệu quả tốt.

T.NG

Gửi bình luận của bạn