Chấm dứt hợp đồng Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 30 theo hình thức BOT

Cập nhật ngày: 01/01/2018 06:09:45

ĐTO - Bộ Giao thông Vận tải vừa có thông báo về việc chấm dứt hợp đồng với nhà đầu tư là Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư Phương Nam & Công ty TNHH xây dựng hạ tầng Phú Mỹ và Doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH BOT Quốc lộ 30 Tiền Giang – Đồng Tháp trong việc thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 30 (đoạn từ Km1+200 – Km34+230) qua 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp theo hình thức hợp đồng BOT. Căn cứ chấm dứt hợp đồng xuất phát từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo chủ trương chung của Quốc hội, Chính phủ và trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Bước tiếp theo, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam sau khi tiếp nhận Dự án tiếp tục thực hiện công tác duy tu, sửa chữa đường hiện hữu, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

Ban quản lý Dự án 7 và Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông phối hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án kiểm tra xác định cụ thể phần việc, chi phí thực tế triển khai tại hiện trường và các chi phí hợp lý khác theo quy định, ký biên bản thống nhất với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Ban quản lý Dự án 7 nghiên cứu xây dựng phương án và đề xuất nguồn vốn để bồi hoàn, thanh toán cho nhà đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định và hợp đồng đã ký.

T.T

Gửi bình luận của bạn