Thí điểm chuỗi liên kết giữa nông dân - nhà vựa, thương lái - doanh nghiệp trong tiêu thụ cam, quýt

Cập nhật ngày: 01/01/2018 06:10:07

Vừa qua, các ngành chức năng huyện Lai Vung như: Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp, hợp tác xã quýt hồng, các tổ hợp tác quýt đường, cam soàn phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cùng khảo sát, lấy ý kiến của các nhà vựa và thương lái tiêu thụ cam, quýt trên địa bàn huyện về việc xây dựng đề cương dự án mô hình thí điểm chuỗi liên kết giữa nông dân - nhà vựa, thương lái - doanh nghiệp trong tiêu thụ cam, quýt trên địa bàn huyện Lai Vung. Theo đó, Sở Công Thương đã xây dựng đề cương mô hình và được UBND tỉnh phê duyệt, bắt đầu triển khai thực hiện từ đầu năm 2018.

Mô hình nhằm giúp nhà vườn từ khâu cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sẽ giảm được chi phí, đến khâu tiêu thụ được nhà vựa bao tiêu giá cả ổn định.

Bên cạnh đó nhà vựa, doanh nghiệp cùng hưởng lợi một cách hợp lý. Mô hình này nhằm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đi vào chiều sâu; tạo lập mối liên kết giữa nông dân - nhà vựa, thương lái - doanh nghiệp bền vững, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ theo hướng an toàn, ổn định và dần xóa bỏ thói quen sản xuất nhỏ lẻ, manh mún.

Mỹ Thức

Gửi bình luận của bạn