HUYỆN THÁP MƯỜI

Tập trung tuyên truyền về nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Cập nhật ngày: 02/01/2018 06:59:40

ĐTO - Những năm qua, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tháp Mười đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.


Các mô hình sản xuất lúa hiệu quả được đẩy mạnh nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân trên địa bàn

Huyện Tháp Mười có 12 xã, qua thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM của tỉnh, đến đầu năm 2017, huyện đã tập trung xây dựng được 5 xã đạt chuẩn NTM, theo dự kiến đến cuối năm 2017, huyện sẽ đạt thêm 2 xã NTM. Theo Nghị quyết của Đảng bộ huyện và kế hoạch của UBND huyện, phấn đấu đến cuối năm 2019, huyện Tháp Mười sẽ “về đích” với 12 xã đạt chuẩn NTM.

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tháp Mười tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tập trung tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nắm vững những nội dung của Kế hoạch xây dựng NTM và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tập huấn, hội thảo, tọa đàm, hội thi, sổ tay, thực hiện các chuyên mục trên Đài truyền thanh huyện và Trạm truyền thanh các xã... Nhờ đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ động, tích cực của người dân trong việc chung tay cùng địa phương thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tháp Mười, thời gian qua, nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả tác động tích cực đến việc thực hiện các tiêu chí mà Đảng bộ huyện, xã đề ra. Cụ thể, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với các xã đang xây dựng xã NTM tiến hành khảo sát hộ gia đình và cấp cho mỗi hộ Sổ đăng ký hộ gia đình “Thi đua chung sức xây dựng NTM” đến năm 2020.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý các xã có kế hoạch thường xuyên tuyên truyền vận động từng hộ dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM; phát hành tờ bướm về nội dung hộ gia đình tham gia xây dựng NTM; theo dõi tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM đối với từng hộ dân với 3 nội dung: về nhà ở, cảnh quan môi trường, bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp từng bước đi vào chiều sâu. Đảng bộ, chính quyền các địa phương trong huyện quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo hướng an toàn, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái; đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hình thành nhiều mô hình, dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững” (thực hiện ở xã Mỹ Đông và Mỹ Quý), mô hình “Canh tác lúa lý tưởng thích ứng với biến đổi khí hậu”, “Giảm giá thành trong sản xuất lúa”... thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Tháp Mười đã thành lập 2 Hội quán nông dân, 2 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới cùng nhiều tổ hợp tác, tổ liên kết hoạt động hiệu quả. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xây dựng ngành nông nghiệp bền vững gắn với việc thay đổi tích cực bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Dương Tiễn - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tháp Mười cho biết, năm 2018, huyện tập trung phát triển các mô hình kinh tế hợp tác và dự kiến sẽ thành lập Hợp tác xã nông nghiệp ở 2 xã Thanh Mỹ và Đốc Binh Kiều, đồng thời tiếp tục nhân rộng thành lập các hội quán và các mô hình hoạt động hiệu quả. Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp tuyên truyền chặt chẽ, đồng bộ hơn; phát huy vai trò tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh khai thác tác dụng của các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thu hút, khuyến khích người dân tham gia vào các mô hình kinh tế hợp tác.

Tháp Mười được tỉnh Đồng Tháp chọn là huyện xây dựng NTM. Việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy tốt vai trò chủ thể của các tầng lớp nhân dân sẽ tạo đòn bẩy tích cực giúp huyện Tháp Mười thực hiện tốt việc tái cơ cấu nông nghiệp và đạt các tiêu chí xây dựng huyện NTM vào năm 2020.

NGÂN NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn