Chi trả trợ cấp cho dân công hỏa tuyến

Cập nhật ngày: 03/01/2018 07:45:55

ĐTO - Ngày 3/1, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông cho biết, đơn vị vừa tiến hành chi trả chế độ trợ cấp một lần cho 10 đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế.


Chi trả tiền trợ cấp
theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho dân công hỏa tuyến

Mỗi dân công hỏa tuyến được trợ cấp là 2 triệu đồng với tổng kinh phí chi trả là 20 triệu đồng.

Việc chi trả trợ cấp thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng và Nhà nước đối với những dân công hỏa tuyến có công với Tổ quốc.

DƯƠNG ÚT

Gửi bình luận của bạn