Công tác dân vận đạt nhiều kết quả quan trọng

Cập nhật ngày: 03/01/2018 10:12:28

ĐTO - Năm 2017, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác dân vận đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” thông qua bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách, chương trình, đề án có liên quan đến MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cũng như xây dựng và củng cố các mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác dân vận chính quyền; cải cách thủ tục hành chính thông qua Trung tâm hành chính công và mô hình “Một cửa, một cửa liên thông” gắn với triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 để nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.


Thành viên “Tổ tự quản đường biên cột mốc” tham gia tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật. Việc đối thoại với nhân dân được thực hiện thường xuyên, những vấn đề bức xúc của nhân dân được trả lời, ghi nhận, hướng dẫn, giải thích nên người dân hiểu và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đến cuối tháng 11/2017, Trung tâm hành chính công của tỉnh đã tiếp nhận và trả kết quả trên 31 ngàn hồ sơ trước và đúng hạn (không có hồ sơ trễ hạn). Công tác dân vận của lực lượng vũ trang tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Lực lượng vũ trang các cấp phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Các mô hình hiệu quả như: “Tổ tự quản đường biên cột mốc”, “Câu lạc bộ hoàn lương”, “Camera an ninh”,... tiếp tục được nhân rộng góp phần bảo đảm ổn định an ninh trật tự ở địa phương.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội, đoàn viên, hội viên. Phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động vì cộng đồng, xã hội, nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp ý cho các cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn