Nhận thức của các cấp, các ngành về cải cách tư pháp được nâng cao

Cập nhật ngày: 03/01/2018 16:20:38

ĐTO - Sáng ngày 3/1/2018, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCTP năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng phát biểu chỉ đạo

Năm 2017, các cấp ủy đảng và lãnh đạo các cơ quan tư pháp của tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về công tác CCTP giúp cho nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên đối với công tác CCTP được nâng lên. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đạt tỷ lệ cao. Các bản án khi có hiệu lực pháp luật đều được thi hành kịp thời; không để xảy ra tình trạng oan, sai; án bị hủy, bị sửa cũng được hạn chế. Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo xử lý kịp thời và có hiệu quả đối với những vụ việc thuộc diện cấp ủy theo dõi, đôn đốc xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, hạn chế là một vài cấp ủy và tổ chức đảng thiếu kiểm tra, đôn đốc và cho ý kiến kịp thời để định hướng hoạt động của các cơ quan tư pháp và giải quyết các vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo xử lý. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng đôi lúc chưa chặt chẽ;…

Ông Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh yêu cầu trong năm 2018, các cấp, các ngành của tỉnh cần khắc phục các hạn chế để CCTP đạt hiệu quả. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, quy định về CCTP; tăng cường tuyên truyền các chủ trương, nhiệm vụ CCTP để nâng cao nhận thức và niềm tin của người dân về các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác CCTP.

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ tư pháp, quan tâm giáo dục đạo đức và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp và bổ trợ tư pháp; giải quyết tốt các vụ án còn tồn đọng, kéo dài và không để quá hạn; tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các địa phương trong và ngoài tỉnh về CCTP. Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị nêu cao vai trò trong giám sát, phản biện xã hội tạo sự công khai, minh bạch trong các hoạt động tư pháp;...

Phú Thuận

Gửi bình luận của bạn