Khối Thi đua số 6 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Cập nhật ngày: 03/01/2018 16:25:41

ĐTO - Chiều ngày 3/1/2018, Khối Thi đua số 6 của tỉnh, bao gồm 8 cơ quan nội chính của tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018.


Trao giải cho các cá nhân đạt giải cuộc thi viết do Khối Thi đua số 6 tổ chức

Năm 2017, từng đơn vị trong Khối Thi đua số 6 đã triển khai nhiều phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua làm việc và đẩy mạnh nghiên cứu thực hiện nhiều sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công việc, góp phần giúp các cơ quan trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối đã phối hợp tổ chức phong trào thể thao cho các bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức rèn luyện thân thể; tổ chức cuộc thi viết “Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân ở cơ sở” nhằm để đoàn viên, thanh niên trong các đơn vị tìm ra giải pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Năm 2018, Khối Thi đua số 6 ký kết thực hiện nhiều giải pháp thực hiện  các phong trào thi đua nhằm giúp từng đơn vị trong Khối ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà cho những người có hoàn cảnh khó khăn do các đơn vị xét chọn; ra sức giúp các địa phương trong tỉnh thực hiện xây dựng nông thôn mới;…

Dịp này, Khối Thi đua số 6 đã trao giải cho cá nhân đạt giải cuộc thi viết với chủ đề “Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân ở cơ sở”.

Phú Thuận

Gửi bình luận của bạn