Học tập của người lớn, thực trạng và giải pháp

Cập nhật ngày: 19/01/2018 06:32:41

ĐTO - Đó là chủ đề hội thảo do Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập của người lớn, thực hiện xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

Tại hội thảo, đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện học tập của người lớn từ thực tiễn của cơ quan đơn vị mình như: thúc đẩy học tập của người lớn thông qua các hoạt động tại Trung tâm Văn hóa Học tập cộng đồng (TTVHHTCĐ), hoạt động phục vụ học tập suốt đời của người lớn tại các thiết chế văn hóa, học tập của người lớn trong doanh nghiệp, công tác đào tạo nghề nông thôn, học tập suốt đời,...

Theo đánh giá tại hội thảo, các xã, phường trong tỉnh đều có TTVHHTCĐ, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao dân trí, xây dựng gia đình văn hóa, dạy nghề ngắn hạn cho nông dân, dạy các lớp tin học, ngoại ngữ,...

Tuy nhiên, thời gian qua hầu hết các Trung tâm chưa phát huy hết hiệu quả, công năng cũng như chưa thu hút được nhiều người dân đến sinh hoạt, học tập. Nguyên nhân chủ yếu là tài liệu học tập còn thiếu, kinh phí hoạt động hạn chế, công tác phối hợp giữa các ban, ngành chưa chặt chẽ; Ban quản lý các Trung tâm làm việc kiêm nhiệm nên chưa có nhiều thời gian cho các hoạt động.

Các đại biểu đề xuất, cần xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đồng bộ và đủ năng lực; kinh phí hoạt động ổn định; đẩy mạnh việc tuyên truyền ý nghĩa việc học tập ở người lớn; phải có cơ sở pháp lý để kiểm tra công nhận khi học viên tham gia học tập tại Trung tâm,...

BÍCH LIỄU

Gửi bình luận của bạn