Sử dụng bền vững đất ngập nước Vườn Quốc gia Tràm Chim

Cập nhật ngày: 29/01/2018 06:37:25

Vừa qua, tại huyện Tam Nông, Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) đã tổ chức hội thảo phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và sử dụng bền vững đất ngập nước ở Vườn Quốc gia Tràm Chim (QGTC) cho 70 cán bộ, nhân viên, Vườn QGTC, Trung tâm phát triển du lịch tỉnh, lãnh đạo các ngành, đoàn thể huyện và 5 xã, thị trấn vùng đệm Vườn QGTC, hộ làm homestay, hộ dân hưởng lợi...

Tại đây, các nhà khoa học, nhà quản lý và người dân cùng đánh giá hiệu quả của Dự án phát triển sinh kế vùng đệm với 5 mô hình chủ yếu là trồng nấm rơm, bông điên điển, bầu, mướp và bông súng, nuôi ong lấy mật và đan lát lục bình góp phần bảo tồn và quản lý tài nguyên nước, đa dạng sinh học với sự tham gia của cộng đồng. Bước đầu Khu du lịch Tràm Chim cũng đã mở được 5 điểm tại xã Phú Thọ, Phú Đức và Tân Công Sính thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm.

Đại diện WWF cho biết, Dự án sẽ tài trợ 20 bồn nước Inox 100 lít cho 20 hộ dân khó khăn, hỗ trợ 250 thùng chứa rác cho 6 xã, thị trấn và 53 trường học, hỗ trợ một phần chi phí xây lắp hố xí hợp vệ sinh cho 74 hộ khó khăn ở các xã: Tân Công Sính, Phú Đức và Phú Thành B... Mục tiêu của Dự án sẽ tiếp tục nâng cao đa dạng sinh học của Vườn QGTC, đảm bảo việc sử dụng bền vững các tài nguyên của Vườn và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương bằng cách ứng dụng mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng...

TRẦN TRỌNG TRUNG

Gửi bình luận của bạn