Số: 21 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 29 tháng 01 năm 2018

Thông báo Bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 31/01/2018 10:30:07

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá tài sản của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp gồm:

* Quyền sử dụng đấtCông trình xây dựng trên đất, tại xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cụ thể như sau:

1.QSDĐ (ONT) diện tích 72m2 (nền số 6H), thửa đất số 307, tờ bản đồ số 19 + Công trình xây dựng. Cấu trúc: Nhà phố cấp III (01 trệt + 01 lửng + 02 lầu), xây dựng năm 2008, diện tích sàn 305,1m2. Kết cấu: móng cọc, đà, cột BTCT, tường xây gạch; sàn, mái, cầu thang BTCT. Giá khởi điểm: 1.331.500.000đ

2.QSDĐ (ONT) diện tích 72m2 (nền số 8H), thửa đất số 305, tờ bản đồ số 19 + Công trình xây dựng. Cấu trúc: Nhà phố cấp III (01 trệt + 01 lửng + 02 lầu), xây dựng năm 2008, diện tích sàn 305,1m2. Kết cấu: móng cọc, đà, cột BTCT, tường xây gạch; sàn, mái, cầu thang BTCT. Giá khởi điểm: 1.331.500.000đ

3.QSDĐ (ONT) diện tích 72m2 (nền số 9H), thửa đất số 304, tờ bản đồ số 19 + Công trình xây dựng. Cấu trúc: Nhà phố cấp III (01 trệt + 01 lửng + 02 lầu), xây dựng năm 2008, diện tích sàn 305,1m2. Kết cấu: móng cọc, đà, cột BTCT, tường xây gạch; sàn mái, cầu thang BTCT. Giá khởi điểm: 1.331.500.000đ

4.QSDĐ (ONT) diện tích 72m2 (nền số 10H), thửa đất số 303, tờ bản đồ số 19 + Công trình xây dựng. Cấu trúc: Nhà phố cấp III (01 trệt + 01 lửng + 02 lầu), xây dựng năm 2008, diện tích sàn 305,1m2. Kết cấu: móng cọc, đà, cột BTCT, tường xây gạch; sàn mái, cầu thang BTCT. Giá khởi điểm: 1.331.500.000đ

5.QSDĐ (ONT) diện tích 72m2 (nền số 11H), thửa đất số 302, tờ bản đồ số 19 + Công trình xây dựng. Cấu trúc: Nhà phố cấp III (01 trệt + 01 lửng + 02 lầu), xây dựng năm 2008, diện tích sàn 305,1m2. Kết cấu: móng cọc, đà, cột BTCT, tường xây gạch; sàn, mái, cầu thang BTCT. Giá khởi điểm: 1.331.500.000đ

Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 6.657.500.000đ (Sáu tỷ, sáu trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng)

Người trúng đấu giá có trách nhiệm chịu các khoản chi phí, thuế khi làm thủ tục sang tên.

Thời gian khảo sát hồ sơ, xem hàng, đăng ký: Từ ngày 31/01/2018 đến 15 giờ ngày 09/3/2018. Tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm và nộp vào tài khoản tạm giữ số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-CN Đồng Tháp, liên tục trong 03 ngày làm việc (ngày 07, 08 và đến 15 giờ ngày 09/3/2018)

Thời gian đấu giá: Dự kiến 08 giờ ngày 13/3/2018.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Điện thọai: 0277. 6250230; 0277. 3854517. Hoặc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp. Điện thọai:  0277.852472; 

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn