Thí điểm 3 mô hình kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 07/02/2018 09:12:32

ĐTO - 3 mô hình đó là: vườn kiểu mẫu, tuyến đường kiểu mẫu và khu dân cư kiểu mẫu.


Chăm sóc vườn xoài tại huyện Cao Lãnh

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện thí điểm 3 mô hình kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới, đó là mô hình vườn kiểu mẫu, tuyến đường kiểu mẫu và khu dân cư kiểu mẫu.

Những mô hình này được thí điểm tại xã Mỹ Hội (huyện Cao Lãnh) và xã Tân Thuận Tây (TP. Cao Lãnh), bắt đầu từ tháng 2 - tháng 8; tổ chức nghiệm thu, đánh giá hiệu quả vào đầu tháng 9/2018.

Mô hình vườn kiểu mẫu bao gồm khu sản xuất tập trung, kể cả chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản dưới dạng mô hình VAC, gắn với nhà ở nông hộ. Diện tích tối thiểu 200 m2/vườn.

Tuyến đường kiểu mẫu bao gồm các tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường nông thôn mới, gắn với các hệ thống cột cờ, hệ thống điện an toàn và đèn chiếu sáng, cổng ngõ, hàng rào một cách đồng bộ.

Khu dân cư kiểu mẫu bao gồm các khu vực dân cư sống tập trung, đông đúc (trên các tuyến đường, cụm dân cư), có cơ sở hạ tầng thiết yếu phát triển đồng bộ, gắn với phát triển nhà ở, tuyến đường kiểu mẫu.

Mỗi xã tiến hành lựa chọn 5 nông hộ để triển khai mô hình vườn kiểu mẫu, 1 tuyến đường nông thôn để triển khai mô hình tuyến đường kiểu mẫu (tối thiểu 500m), 1 khu dân cư để triển khai mô hình khu dân cư kiểu mẫu.

N.Anh

Gửi bình luận của bạn