Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế

Cập nhật ngày: 09/02/2018 07:09:35

ĐTO - Sáng 8/2, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ chủ trì buổi họp trực tuyến tổng kết công tác CCHC năm 2017 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2018 với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương trên toàn quốc.


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2017, công tác CCHC của nước ta tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa giấy tờ công dân đã có bước tiến rõ rệt, góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân.

Các Bộ, ngành, địa phương đã thường xuyên rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm các đầu mối trung gian, khắc phục các chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ. Công tác rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản pháp luật tiếp tục được triển khai có hiệu quả.

Hạ tầng công nghệ thông tin đã được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu công việc, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Đến nay đã có 17/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và 58/63 tỉnh, thành phố đang cung cấp tổng số 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã biểu dương các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện CCHC. Phó Thủ tướng cho biết, việc thực hiện tốt công tác CCHC đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, được người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Trong năm 2018 các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC và triển khai đồng bộ các nội dung CCHC theo quy định của Chính phủ; triển khai hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền CCHC; đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật; quan tâm việc rà soát cắt giảm và đơn giản hóa TTHC; đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết TTHC.

Phú Thuận

Gửi bình luận của bạn