Số: 27/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 22 tháng 02 năm 2018

Thông báo Bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 27/02/2018 16:07:57

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá QSDĐ và cho thuê đất của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

1. Tuyến dân cư Tân Thành - Lò Gạch, xã Bình Phú (ONT).

     Lô C: Nền 09, 10, 11, 12. Diện tích: 132 m2/nền. Giá khởi điểm: 40.000.000đ/nền         

2. Nền Sinh Lợi (ONT), xã Thông Bình.

  - Nền số 04, Diện tích: 151m2 . Giá khởi điểm: 30.200.000đ    

  - Nền số 05, Diện tích: 153m2 . Giá khởi điểm: 30.600.000đ    

  - Nền số 06, Diện tích: 154,8m2. Giá khởi điểm: 30.200.000đ    

  - Nền số 07, Diện tích: 157m2 . Giá khởi điểm: 31.400.000đ    

  - Nền số 11, Diện tích:164,5m2 .Giá khởi điểm: 32.900.000đ    

  - Nền số 12, Diện tích: 166m2 . Giá khởi điểm: 33.200.000đ    

  - Nền số 13, Diện tích: 168m2 . Giá khởi điểm: 33.600.000đ    

3. TDC Tân Thành - Lò Gạch xã Tân Công Chí.

  - Nền số 105, Diện tích: 174,3m2(ONT) . Giá khởi điểm: 70.000.000đ    

4. Nền sinh lợi CDC Giồng Găng.

    Lô C2: Nền 37, 38, 39. Diện tích: 56m2(ONT)/nền. Giá khởi điểm: 75.000.000đ/nền

5. TDC đường dẫn vào cầu Tân Phước - Tân Thành A.

    Lô 2: Nền số 35, Diện tích: 104,2m2(ONT). Giá khởi điểm: 166.720.000đ    

6. Đất công

   Diện tích: 275m2(ONT) tại xã Tân Thành B. Giá khởi điểm: 55.000.000đ    

7. Đất nền nhà Huyện ủy Tân Hồng, (02 nền)

   Diện tích: 64m2 (OĐT)/nền. Giá khởi điểm: 450.000.000đ/nền  

8. QSDĐ cho thuê

- Diện tích: 116.799m2(NTS). Tọa lạc: xã Tân Hộ Cơ. Giá khởi điểm: 58.399.500đ/năm

- Diện tích: 31.925m2(NTS). Tọa lạc: xã Thông Bình. Giá khởi điểm: 15.962.500đ/năm

- Diện tích: 3.198,4m2 (NTS). Tọa lạc: xã An Phước. Giá khởi điểm: 1.599.200đ/năm

- Diện tích: 3.059,8m2 (NTS). Tọa lạc: xã An Phước. Giá khởi điểm: 1.599.200đ/năm

* Người trúng đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, chịu thuế và các khoản chi phí khác theo quy định. Riêng 02 nền của Huyện Ủy Tân Hồng, người trúng đấu giá chịu toàn bộ các khoản thuế và chi phí làm thủ tục sang tên.

Thời gian khảo sát hồ sơ, xem tài sản, đăng ký: Từ ngày 26/02/2018 đến 16 giờ ngày 28/3/2018

Thời gian nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Các ngày 26, 27 và đến 16 giờ ngày 28/03/2018 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng.

+ Tiền đặt trước: 15% Giá khởi điểm.

Tổ chức đấu giá: 09 giờ ngày 30/3/2018, tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 6250 230; 0277 3854 517 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng. Điện thoại: 0277 3831 709.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản

Gửi bình luận của bạn