Huyện Cao Lãnh

Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục

Cập nhật ngày: 02/03/2018 06:36:36

Huyện Cao Lãnh vừa tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2017 - 2018.

Trong năm học này, huyện sẽ tổ chức tuyển 64 chỉ tiêu ở 3 bậc học, trong đó bậc Mầm non 50 chỉ tiêu; bậc Tiểu học về tin học là 4 chỉ tiêu và 6 chỉ tiêu cho thư viện; bậc THCS 1 chỉ tiêu dạy địa lý và 3 chỉ tiêu thư viện.

Được biết, biên chế sự nghiệp giáo dục được giao của huyện Cao Lãnh là 2.355, trong đó đã thực hiện được 2.213 biên chế, đạt gần 94% kế hoạch.

MINH TÂM

Gửi bình luận của bạn