Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tích cực hỗ trợ về nguồn vốn cho doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 05/03/2018 07:00:22

ĐTO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Châu Hồng Phúc vừa có buổi làm việc với Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.

Theo Quỹ đầu tư phát triển, trong năm 2017, doanh thu của Quỹ đạt gần 35 tỷ đồng, vượt hơn 15% kế hoạch, dư nợ cho vay đạt trên 475 tỷ đồng, vượt 7,6%. Trong năm, Quỹ đã thẩm định, xét duyệt cho vay 12 dự án đầu tư mới, tổng số vốn trên 220 tỷ đồng.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, Quỹ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 là phấn đấu doanh thu đạt 35 tỷ đồng, giảm tỷ lệ nợ xấu còn 17,6% (giảm 2% so với năm 2017). Bên cạnh đó, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư hoặc đầu tư trực tiếp các dự án thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh.

Ngoài ra, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh cũng tập trung hoàn chỉnh các quy định để triển khai thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo Quỹ khẩn trương thực hiện nhằm hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn về nguồn vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Ngoài ra, đơn vị cũng hoàn chỉnh các quy chế, chuẩn hóa các quy trình nội bộ; công khai các quy trình, thủ tục, danh mục các dự án đầu tư thuộc đối tượng cho vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh lên Cổng Thông tin điện tử để nhà đầu tư tiếp cận nguồn vốn thuận lợi nhất; đặc biệt các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, phát triển hạ tầng du lịch, xã hội hóa giáo dục, y tế...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Châu Hồng Phúc yêu cầu Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường nguồn nhân lực; tập trung theo dõi, đôn đốc thu hồi các khoản nợ đến hạn, xử lý các khoản nợ xấu kéo dài, hạn chế thấp nhất việc phát sinh các khoản nợ xấu mới. Đồng thời, đơn vị cần nâng cao chất lượng công tác thẩm định; đổi mới phong cách làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Trang Huỳnh

Gửi bình luận của bạn