Đồng Tháp:

Ra quân huấn luyện năm 2018

Cập nhật ngày: 05/03/2018 09:04:47

ĐTO - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018.


Đoàn Chủ tịch trong
lễ ra quân huấn luyện

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh Đồng tháp xác định, nhiệm vụ huấn luyện trong năm 2018 là tiếp tục huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” gắn với yêu cầu “nhanh, mạnh, chính xác”, đồng thời coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính. Đề ra chỉ tiêu kiểm tra đạt 100% đạt yêu cầu, có 75% khá, giỏi.


Duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện

Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện các cấp, lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ, chỉ huy là trọng tâm, huấn luyện sát thực tế chiến đấu, đặc điểm địa hình sông nước và đối tượng tác chiến, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức biên chế, trang bị vũ khí của đơn vị.


Đại biểu tham quan mô hình học cụ phục vụ huấn luyện 

Trong dịp này, các đơn vị, huyện, thị, thành phố cũng đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện theo kế hoạch của cấp trên.

D.ÚT - CTV

Gửi bình luận của bạn