Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Cập nhật ngày: 06/03/2018 15:50:07

ĐTO - Sáng ngày 6/3, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Phan Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Thị Mỹ Cẩm - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.


Tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp

Năm 2017, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh được đẩy mạnh thực hiện với nhiều đổi mới, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, động viên nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Công tác khen thưởng có chuyển biến rõ nét về nhận thức và chỉ đạo thực hiện. Chất lượng khen thưởng được nâng lên; công tác khen thưởng đột xuất, khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động sản xuất được coi trọng. Các hoạt động văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng nghèo được quan tâm thực hiện... Các phong trào thi đua đều hướng về cơ sở và người lao động, được phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan nên các chỉ tiêu, tiêu chí sát hợp, thực tế và đúng đối tượng.

Bên cạnh việc ghi nhận, biểu dương nhiều thành quả đạt được trong năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương đề nghị, phong trào thi dua yêu nước năm 2018 của tỉnh cần tập trung vào những nội dung cụ thể, thiết thực gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể.

Đồng thời, UBND các cấp tiếp tục phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề hướng đến nhóm đối tượng là những người không làm công tác quản lý, không là cán bộ, công chức nhằm tạo ra động lực mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến hướng tới xây dựng hình ảnh con người Đồng Tháp năng động, sáng tạo, thân thiện, nghĩa tình.

Với quan điểm “TĐKT là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, hằng ngày”, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn mỗi tập thể, cá nhân luôn nỗ lực thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình, luôn chủ động sáng tạo để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2018.

Tại hội nghị, Hội đồng TĐKT tỉnh đã công bố quyết định truy tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, nhì, ba và truy tặng, trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba cho nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh. Về tập thể, Văn phòng UBND tỉnh vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu được nhận Cờ Thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh.

Dịp này, đại diện các Cụm trưởng, Khối trưởng khối thi đua tham gia ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

NGÂN NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn