Tháo dỡ các căn phòng trọ xây cất trái phép

Cập nhật ngày: 09/03/2018 06:03:22

ĐTO - Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đồng Tháp) đã cơ bản tháo dỡ xong các căn phòng trọ xây cất trái phép. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đồng Tháp đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời tích cực hợp tác với các ngành Tài chính, Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xử lý công tác thu chi tài chính cũng như công tác sử dụng đất đai theo quy định.


Tháo dỡ các căn phòng trọ được xây cất trái phép

Trước đó, thông qua thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh đã phát hiện Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh sử dụng đất không đúng mục đích (xây cất các căn phòng trọ nhưng không có giấy phép, bố trí cán bộ nhân viên Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào ở và cho một số cá nhân bên ngoài thuê).

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn