Nói chuyện chuyên đề “Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt”

Cập nhật ngày: 23/04/2018 06:18:17

Bộ Công an vừa tổ chức, hội nghị trực tuyến nói chuyện chuyên đề “Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại cồ Việt” (968 - 2018) trong Công an nhân dân. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Đồng Tháp có Đại tá Võ Ngọc Hữu - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại hội nghị, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học - Vũ Minh Giang đã ôn lại truyền thống lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước.

Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân cả nước nói chung và Công an Đồng Tháp nói riêng nắm được vị trí, vai trò giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước quân chủ Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam trong tiến trình lịch sử của dân tộc; qua đó khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Minh Hòa

 

Gửi bình luận của bạn