• Nhuận bút báo sẽ không chỉ là 'tấm lòng thơm thảo'
  • 21/03/2013
  • Một tác phẩm báo chí được đầu tư công sức sẽ được trả nhuận bút tương xứng, không chỉ cho riêng phóng viên trực tiếp thực hiện mà cả những người ở hậu kỳ như biên tập viên, người cung cấp thông tin.
  • NHNN ban hành Quy trình mua và bán vàng miếng
  • 19/03/2013
  • Ngày 18/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 563/QĐ-NHNN ban hành Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (gọi tắt là “Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước”).
Xem tin đã đăng theo ngày: