• Tinh gọn bộ máy, biên chế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
  • 08/01/2018
  • Tinh gọn bộ máy nhà nước, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được xã hội đồng thuận cao. Nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương đã thể hiện nhiều cách làm sáng tạo, nghiêm túc, tuy nhiên kết quả chưa tương xứng.
  • Câu chuyện vui đầu năm ở miệt cồn
  • 07/01/2018
  • Cồn ở đây là cồn Gòn, xã Tân Thuận Đông, nơi đất đai trù phú, người dân hiền hoà. Còn vui là cùng hạnh phúc với những con người hôm nay đã có một ngôi nhà chung...
  • Hiệu quả từ phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy
  • 05/01/2018
  • ĐTO - Là xã nông thôn mới, xã Hòa An, TP.Cao Lãnh với truyền thống cách mạng được ghi nhận và phát huy nhiều năm qua. Từ nhận thức vai trò, trách nhiệm, năm 2017 Đảng bộ xã Hòa An đã tập trung lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội...
Xem tin đã đăng theo ngày: