• Đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc
 • 24/05/2013
 • Năm 2012, Đảng ủy xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò kiểm điểm, đánh giá một số hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt lệ ở vài chi bộ trực thuộc như: xây dựng chương trình sinh hoạt của chi bộ chưa cụ thể, chưa gắn với đặc điểm loại hình chi bộ, còn đề cập nhiều về công việc chuyên môn của chính quyền, chưa tập trung sâu vào trọng tâm công tác Đảng...
 • Công an Đồng Tháp thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy
 • 22/05/2013
 • Thực hiện phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2008-2013, Công an Đồng Tháp đã cụ thể hóa bằng nhiều hành động, việc làm thiết thực, đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức viên chức
 • 22/05/2013
 • Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả, sử dụng thời giờ làm việc, giữ gìn tác phong, uy tín của CBCCVC trong tình hình mới, xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát CBCCVC thuộc quyền quản lý trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt là những vị trí, việc làm có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.
 • Chú trọng đổi mới công tác cán bộ
 • 22/05/2013
 • Thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ đến năm 2015, Thành ủy Cao Lãnh xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện Nghị quyết trên địa bàn mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, nổi bật là đổi mới công tác cán bộ.
 • Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, khóa XI
 • 21/05/2013
 • Sáng nay 21/5, tại hội trường Công an tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XI cho hơn 1.000 cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh.
Xem tin đã đăng theo ngày: