• Tỏa sáng truyền thống đơn vị anh hùng
  • 17/09/2012
  • Thời gian qua, bên cạnh thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 320 còn tích cực tham gia phòng, chống cháy rừng, khắc phục hậu quả lũ lụt và lao động giúp dân. Ở đâu, công việc nào các anh cũng thực hiện bằng tất cả lòng nhiệt huyết.
  • Triển khai, quán triệt Nghị quyết TW 5 (khóa XI)
  • 14/09/2012
  • Sáng 13/9/2012, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho 150 đại biểu đến từ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, các đơn vị trực thuộc.
  • Để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững
  • 12/09/2012
  • Từ những kết quả đạt được, sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của BCHTW (khóa IX) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong thời gian tới, Đảng bộ đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện để nền kinh tế tiếp tục phát triển.
Xem tin đã đăng theo ngày: