• Hội nghị lần thứ 25 Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX
 • Hội nghị đã nghe Báo cáo hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy giữa hai lần Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo tiến độ kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy...
 • Đảng bộ xã Mỹ Đông
  Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên
 • 24/10/2012
 • Hàng năm, Đảng bộ xã Mỹ Đông (Tháp Mười) đưa nội dung nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ chức Đoàn, Hội vào Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thanh niên tại địa phương. Trong các kỳ họp của tổ chức Đoàn, Hội đều có sự tham gia của Thường vụ Đảng ủy, Chi ủy phụ trách nên kịp thời chỉ đạo các vấn đề có liên quan đến thanh niên.
 • Vai trò của Chi bộ Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở xã Bình Thành
 • 24/10/2012
 • Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, những năm qua, Đảng bộ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình đã lãnh đạo cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội...
 • Tổng doanh thu của các doanh nghiệp ước đạt 24.156 tỷ đồng
 • 22/10/2012
 • Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ 10 diễn ra vào ngày 19/10/2012 cho thấy, tình hình sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực nhờ tác động từ những chủ trương, chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
 • Vai trò của cấp ủy đảng trong xây dựng nông thôn mới
 • 22/10/2012
 • Hiện nay xã Vĩnh Thạnh (Lấp Vò) đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây là xã điểm đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp đạt số tiêu chí cao nhất. Để đạt được các tiêu chí đó, xã Vĩnh Thạnh xác định vai trò của cấp ủy đảng làm khâu đột phá.
Xem tin đã đăng theo ngày: