• Đồng Tháp có 2 giải pháp vào vòng chung khảo
  • 18/01/2018
  • Đó là giải pháp “Máy cuốn rơm” của tác giả Phan Tấn Bện - Công ty TNHH MTV Phan Tấn, huyện Tháp Mười và giải pháp “Phục hồi và nâng cao chất lượng acquy” của nhóm tác giả Lư Tất Thắng, Lê Văn Hòa, Huỳnh Văn Khoa đến từ đơn vị Viễn thông Đồng Tháp.
  • Ứng dụng thành tựu mới của Cách mạng công nghiệp 4.0
  • 17/01/2018
  • ĐTO - Trên cơ sở báo cáo của Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam về xu hướng vận động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ ngành, cơ quan liên quan...
Xem tin đã đăng theo ngày: