• Đồng Tháp có 2 giải pháp vào vòng chung khảo
  • 18/01/2018
  • Đó là giải pháp “Máy cuốn rơm” của tác giả Phan Tấn Bện - Công ty TNHH MTV Phan Tấn, huyện Tháp Mười và giải pháp “Phục hồi và nâng cao chất lượng acquy” của nhóm tác giả Lư Tất Thắng, Lê Văn Hòa, Huỳnh Văn Khoa đến từ đơn vị Viễn thông Đồng Tháp.
Xem tin đã đăng theo ngày: