• Từ sự phối hợp đồng bộ, xây dựng phát triển các hội thành viên
  • 12/07/2018
  • Thực hiện nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Tháp (gọi tắt là Liên hiệp Hội) rất quan tâm việc xây dựng phát triển tổ chức Hội thành viên, đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa các bên góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
  • 20 năm hình thành và phát triển
  • 11/07/2018
  • Chia sẻ tại buổi gặp mặt trí thức đầu xuân Giáp Ngọ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan khẳng định: “Những bước tiến của tỉnh Đồng Tháp luôn có sự góp mặt của đội ngũ trí thức”. Sự ghi nhận này của lãnh đạo tỉnh là niềm vinh dự...
Xem tin đã đăng theo ngày: