Năm 2013, lấy sự hài lòng của dân làm thước đo cho việc quản lý, điều hành của UBND tỉnh

Cập nhật ngày: 18/02/2013 04:36:57

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Minh Hoan - Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2013.

Năm 2013, công tác Tư pháp tập trung thực hiện 12 nội dung chương trình trọng tâm của ngành: tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; công tác thẩm định, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tập trung đi vào chiều sâu, tạo bước chuyển mới về chất lượng;

Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, trong đó tập trung chuyển tải các nội dung pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng; củng cố và nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý, tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động, phục vụ các đối tượng nghèo, chính sách và trẻ em, nhất là vùng sâu, vùng xa;

Kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động hành chính chuyên môn trong nội bộ hệ thống cơ quan Tư pháp...

Dương Út

Gửi bình luận của bạn