Hội thảo mô hình xử lý chuyển hướng và tái hòa nhập cộng đồng

Cập nhật ngày: 09/01/2013 05:15:53

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, đại diện Unicef, Bộ Công an, Phòng LĐTB&XH các huyện, thị, thành vừa tổ chức hội thảo mô hình xử lý chuyển hướng và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật (NCTNVPPL).


Hội thảo xoay quanh nội dung tiếp nhận thông tin, chia sẻ việc xử lý, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với NCTNVPPL; chuẩn mực quốc tế về xử lý chuyển hướng; luật pháp, chính sách Việt Nam về xử lý, giáo dục NCTNVPPL.

Theo đó, từ năm 2013 - 2016, cấp tỉnh, huyện, xã sẽ triển khai các dịch vụ chuyển hướng, tăng cường năng lực cho cán bộ tham gia thực hiện mô hình và cơ chế điều phối, phối hợp liên ngành, tăng cường sự ủng hộ, hỗ trợ của cộng đồng nhằm quản lý các trường hợp NCTNVPPL thông qua các chương trình họp nhóm gia đình, tập huấn kỹ năng sống... Mục đích nhằm đưa NCTNVPPL ra khỏi hệ thống tư pháp chính thống để giáo dục, phục hồi tại cộng đồng, tăng cường hỗ trợ NCTNVPPL tái hòa nhập cộng đồng, sửa chữa lỗi lầm, trở thành người có ích cho xã hội.

C.Phương

Gửi bình luận của bạn